Menu Sluiten

Brandbeveiliging


Brandbeveiliging

Wat is brandbeveiliging.

Brandbeveiliging is het geheel van processen dat is ontworpen om de schade die door brand aan een eigendom wordt toegebracht, tot een minimum te beperken.

Brandpreventie is een van de belangrijkste dingen die u kunt doen om verlies van mensenlevens en eigendommen te voorkomen en om de gevolgen van een brand voor uw bedrijf tot een minimum te beperken. Brandpreventiemaatregelen omvatten de onmiddellijke maatregelen die bedoeld zijn om de uitbreiding van een brand te stoppen en de maatregelen die bedoeld zijn om de ontwikkeling en de gevolgen van een beginnende brand te beperken.

Brandveiligheid is dus de belangrijkste sleutel tot het voorkomen van verlies van mensenlevens en schade aan eigendommen. Bij brandpreventie wordt rekening gehouden met elk aspect van het gebouw, met inbegrip van de isolatie, de beheersing van de verbranding, de brandblussers en de branddeuren.

Brandbeveiliging is het te nemen pakket aan maatregelen ter bescherming tegen het uitbreken van brand. Dit kan preventief door preventieve maatregelen te treffen, of reactief door maatregelen te treffen waardoor een ontstane brand snel kan worden geblust.

Preventieve maatregelen worden meestal bij het bouwen van het gebouw al toegepast. Een te bouwen bouwwerk dient aan meerdere eisen te voldoen: bouwkundig, gezondheidsaspecten en brandveiligheid. Op het gebied van brandveiligheid worden eisen gesteld ten aanzien van de te gebruiken materialen, brandbaarheid en rookvorming.

Maar ook naar de compartimentering van een bouwwerk, vluchtwegen en vluchtcapaciteit. Tevens worden er eisen gesteld aan branddetectiesystemen. Dat kan volstaan met enkel rookmelders, maar zou ook een brandmeldinstallatie kunnen voorschrijven.

Info over brandbeveiliging

Bericht over Brandbeveiliging

Wat weten we nog over brandveiligheid en brandpreventie.

Onder brandpreventie verstaat men het nemen van maatregelen ter voorkoming en beperking van brand, de gevolgen van brand en het waarborgen van de ontvluchting van personen.

Meer info over brandbeveiliging nu op waaslandsecurity.be.

Tags

Adressable Sounder | Analoge Branddetectie | Analoog Adresseerbaar Brandalarmsysteem | Automatische Poederblusser | Autonome Co Melder | Autonome Multicriteria Detector | Autonome Optische Detector |